TONI VIDAL “retrata la cultura catalana dels anys setanta” a la CASA DE CULTURA DE GIRONA