ENS HA DEIXAT UN GRAN FOTÒGRAF:  ADEU, AMIC JOAN COLOM