FRANCESC CATALÀ-ROCA

FONS FOTOGRÀFIC FRANCESC CATALÀ-ROCA

ARXIU HISTÒRIC DEL COL·LEGI D’ARQUITECTES DE CATALUNYA

coac – arxiu fotogràfic